Тема: Промотиране на събития чрез социалните медии (семинар)

Дата: 19.04.2018

Лектори: Етиен Янев