Тема: Изграждане на личен бранд чрез социалните медии (Уебинар)

Дата: 12.10.2017

Лектори: Етиен Янев и Лина Пеева