Етиен в медиите

Впечатления от RANEPA Summer Campus 

RANEPA Summer Campus е най-голямото събитие за младежко предприемачество в Европа.